Wysoki poziom wiedzy merytorycznej naszych specjalistów wspierany przez nowoczesną, sprawdzoną technologię umożliwia świadczenie przez nasz zespół, efektywnych i wysokiej jakości usług przetwarzania danych sejsmicznych 2D i 3D, zarówno lądowych i morskich, jak i stref przejściowych.

Multidyscyplinarne podejście do analizowanych informacji pozwala rozwiązywać złożoność zagadnień towarzyszących przetwarzaniu danych sejsmicznych, w szczególności przy projektach obejmujących dane pozyskane z obszarów o skomplikowanej budowie geologicznej.

Doświadczenie naszych specjalistów jest gwarancją wysokiej jakości usług w zakresie przetwarzania danych sejsmicznych i ostatecznie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu poszukiwawczego. Ich wysokie kwalifikacje potwierdzają m.in. liczne uprawnienia zawodowe, certyfikaty i ukończone szkolenia.

W zakresie przetwarzania danych sejsmicznych, świadczymy m.in.usługi :

  •  Kontroli jakości i przetwarzania polowego,
  • Przetwarzania, reprocessingu i łączenia danych sejsmicznych 2D/3D
  • Migracji czasowej i głębokościowej po i przed składaniem,
  • Obliczania inwersji sejsmicznej i analizy AVO
  • Przetwarzania danych wysokiej rozdzielczości,
  • Modelownia i przetwarzania wieloskładnikowych danych sejsmicznych,
  • Zarządzania bazami danych sejsmicznych
  • Cyfrowania papierowych archiwalnych danych sejsmicznych 2D