Polityka QHSE przyjęta w Seismic and Geological Services sp. z o.o. przedkłada się na najwyższą jakość naszych usług i pozwala prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i ciągle doskonalić skuteczność systemu zarządzania.

Nadrzędnym celem Seismic and Geological Services sp. z o.o. jest świadczenie usług w pełni spełniających oczekiwania naszych klientów przy zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby dobro pracowników było zawsze chronione. Kwestie bezpieczeństwa pracy stanowią wysoki priorytet w naszych działaniach, a jego podstawowym celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Ściśle przestrzegamy wymagań prawnych przy planowaniu i prowadzeniu procesów kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Nasz cele realizujemy w oparciu o procedury regulujące działalność Spółki.