Doświadczenie, wysokie kompetencje oraz uznane w branży Oil&Gas rozwiązania technologiczne pozwalają nam świadczyć najwyższej jakości usługi w zakresie interpretacji geofizycznej i geologicznej danych sejsmicznych i otworowych.

Umiejętne stosowanie szerokiej gamy wyspecjalizowanych narzędzi interpretacyjnych umożliwia realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów dotyczących zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

W zakresie interpretacji danych sejsmicznych świadczymy usługi w następujących obszarach:

 • Interpretacja strukturalna danych sejsmicznych 2D/3D
  • Zintegrowana interpretacja danych sejsmicznych
  • Wizualizacja 3D i modelowanie
 • Kompleksowa interpretacja litologiczno-facjalna
  • Analiza atrybutów sejsmicznych
  • Inwersja sejsmiczna
  • Inwersja symultaniczna
  • Analizy sejsmiczne AVO
  • Dekompozycja spektralna
  • Litologia i analiza zawartości płynów złożowych
 • Cyfrowanie archiwalnych pomiarów geofizyki wiertniczej
 • Przetwarzanie i interpretacja danych geofizyki wiertniczej
  • Interpretacja pomiarów w otworach niezarurowanych
  • Interpretacja pomiarów w otworach zarurowanych i produkcyjnych
 • Stratygrafia sekwencji
  • Korelacja międzyotworowa
  • Modelowanie i interpretacja systemów depozycyjnych

W ramach interpretacji danych sejsmicznych oferujemy także usługi związane z analizą złożową mającą na celu budowę modelu statycznego i dynamicznego złoża, w tym m.in:

 • Jakościowa interpretacja litologiczna w otworach
 • Analiza facjalna i odtworzenie architektury depozycyjnej
 • Budowa modelu strukturalnego 3D
 • Przestrzenne modelowanie petrofizyczne
 • Identyfikacja stref perspektywicznych i budowa przestrzennego modelu złoża

Ponadto, w ramach analizy złożowej Reservoir modeling oferujemy m.in:

 • Obliczanie zasobów złoża
 • Opracowanie modelu koncepcyjnego
 • Skalowanie modelu statycznego
 • Model płynu złożowego
 • Analiza właściwości fizycznych skał
 • Plan uzbrojenia odwiertów
 • Symulacja numeryczna różnych strategii eksploatacyjnych